ระบบสั่งจอง
ภาพถ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52 ปีการศึกษา 2559


รายละเอียดขั้นตอนการสั่งจองและชำระเงิน
ขั้นตอนการสั่งจอง
  1. บัณฑิตทุกคนต้องเข้าไปกรอกแบบสอบถามภาวะการณ์มีงานทำ (กรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต) ก่อน ถึงจะสามารถ Login ทำการสั่งจองรูปได้
  2. กรอกชื่อ นามสกุลให้ถูกต้อง และครบถ้วน
  3. กรอกที่อยู่ ที่สามารถจัดส่งภาพให้ครบถ้วน
  4. เลือกชุดรูปที่ต้องการสั่งจอง คลิกหน้าชุดรูปที่ต้องการจำนวนชุดที่ต้องการและระบุ จำนวนเงินจะรวมให้โดยอัตโนมัติ (สำหรับการสั่งจองภาพเพิ่มเติมจะต้องเลือกชุดรูปชุดหลักอย่างน้อย 1 ชุด จึงสามารถสั่งจองชุดเพิ่มเติมได้)
  5. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะทำการยืนยันการสั่งจอง
  6. ยืนยันการสั่งจองนั้นแสดงว่าข้อมูลของบัณฑิตได้ทำการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลแล้วและไม่สามารถแก้ไขการสั่งจองได้อีก
  7. บัณฑิตสามารถเข้ามา Login เพื่อตรวจสอบสถานะสั่งจองภาพได้ โดยการใช้ Login เดิมเมื่อสั่งจองครั้งแรก
หมายเหตุ "หากชำระเงินแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี"ติดต่อคณะกรรมการบัณฑิต รุ่นที่ 52 โทร 053-944-631 Fax 053-894-181 กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลาราชการ (จ.- ศ.)9.00 น. - 15.30 น. สิ้นสุดการสั่งจอง วันที่ 19 มกราคม 2561
ขั้นตอนการชำระเงิน
  1. ปริ้นใบชำระเงินจากเวปไซต์ที่มีการสั่งจอง
  2. บัณฑิตสามารถชำระเงินการสั่งจองรูปภาพที่เคาน์เตอร์เท่านั้น ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ (โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารเรียกเก็บ)
  3. เมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานเพื่อนำมาใช้ในการยืนยันการรับรูป หรือ กรณีรูปมีปัญหา
บัณฑิตสามารถสั่งจองตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2561
ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2561 เท่านั้น

บัณฑิตที่ชำระเงินแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินแล้วภายใน 3-7 วันทำการ