รายละเอียดขั้นตอนการสั่งจองและชำระเงิน
ขั้นตอนการสั่งจอง
 1. เข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเละรหัสนักศึกษา
 2. กรอกข้อมูลนักศึกษาให้ถูกต้อง และครบถ้วน
 3. กรอกที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อความสะดวกในการจัดส่งชุดรูป พร้อมกับ E-mail ในการจัดส่งหลักฐานการชำระเงิน
 4. เลือกชุดรูปและจำนวนที่ต้องการสั่งจอง จำนวนเงินจะคำนวณรวมโดยอัตโนมัติ
 5. ตรวจสอบความถูกต้องและยอมรับข้อตกลงก่อนจะทำการยืนยันสั่งจอง หากยืนยันแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้
 6. บัณฑิตสามารถเข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบสถานะการสั่งจองและสั่งจองรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกช่วงเวลา

หมายเหตุ "หากชำระเงินแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี"
ติดต่อคณะกรรมการบัณฑิต รุ่นที่ 58 โทรศัพท์/โทรสาร 053-944-631
กรุณาติดต่อในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.
สิ้นสุดการสั่งจอง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
ขั้นตอนการชำระเงิน
  ชำระเงินผ่านระบบ QR Code
 1. แสกน QR Code บนหน้าการสั่งจองเพื่อชำระเงินผ่านระบบ mobile banking ของบัณฑิต สามารถดูวิธีการชำระเงินได้ ที่นี่
 2. เมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วหลักฐานการชำระเงินจะถูกส่งไปยัง E-mail ที่ได้กำหนดไว้
 3. กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินเพื่อนำมาใช้ในการยืนยันการรับชุดรูป หรือในกรณีชุดรูปมีปัญหา
 4. ระบบจะทำการเปลี่ยนสถานะการชำระเงินจาก “รอการชำระเงิน” เป็น “ชำระเงินแล้ว” โดยอัตโนมัติ
บัณฑิตสามารถสั่งจองตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567
ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น