ระบบสั่งจอง
ภาพถ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 51 ปีการศึกษา 2558


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบจองภาพถ่าย
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 51 ปีการศึกษา 2558

รายละเอียดขั้นตอนการสั่งจองและชำระเงิน
ขั้นตอนการสั่งจอง
  1. บัณฑิตทุกคนต้องเข้าไปกรอกแบบสอบถามภาวะการณ์มีงานทำ (กรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต) ก่อน ถึงจะสามารถ Login ทำการสั่งจองรูปได้
  2. กรอกชื่อ นามสกุลให้ถูกต้อง และครบถ้วน
  3. กรอกที่อยู่ ที่สามารถจัดส่งภาพให้ครบถ้วน
  4. เลือกชุดรูปที่ต้องการสั่งจอง คลิกหน้าชุดรูปที่ต้องการจำนวนชุดที่ต้องการและระบุ จำนวนเงินจะรวมให้โดยอัตโนมัติ (สำหรับการสั่งจองภาพเพิ่มเติมจะต้องเลือกชุดรูปชุดหลักอย่างน้อย 1 ชุด จึงสามารถสั่งจองชุดเพิ่มเติมได้)
  5. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะทำการยืนยันการสั่งจอง
  6. ยืนยันการสั่งจองนั้นแสดงว่าข้อมูลของบัณฑิตได้ทำการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลแล้วและไม่สามารถแก้ไขการสั่งจองได้อีก
  7. บัณฑิตสามารถเข้ามา Login เพื่อตรวจสอบสถานะสั่งจองภาพได้ โดยการใช้ Login เดิมเมื่อสั่งจองครั้งแรก
หมายเหตุ การยกเลิกการสั่งจองรูปภาพ กรุณาติดต่อคณะกรรมการบัณฑิต รุ่นที่ 51 (เท่านั้น) คณะกรรมการบัณฑิต โทร 053-944-631 Fax 053-894-181 กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลาราชการ (จ.- ศ.)9.00 น. - 15.30 น. สิ้นสุดการสั่งจอง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ขั้นตอนการชำระเงิน
  1. ปริ้นใบชำระเงินจากเวปไซต์ที่มีการสั่งจอง
  2. บัณฑิตสามารถชำระเงินการสั่งจองรูปภาพที่เคาน์เตอร์เท่านั้น ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ (โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารเรียกเก็บ)
  3. เมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานเพื่อนำมาใช้ในการยืนยันการรับรูป หรือ กรณีรูปมีปัญหา
บัณฑิตสามารถสั่งจองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559
ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึง 7 ธันวาคม 2559 เท่านั้น

บัณฑิตที่ชำระเงินแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินแล้วภายใน 3-7 วันทำการ